Post

NEWS & CAREER

Keep always updated with blog

Smart Learning

RINGNET - Smart Learning Tạo câu hỏi đa dạng: Trắc nghiệm, điền từ, kéo và thả - mọi loại câu hỏi đều có! Tự tạo hoặc sử dụng ngân hàng câu hỏi sẵn có. Tiết kiệm thời gian: Giáo viên dễ dàng tạo bài kiểm tra nhanh chóng và tự động chấm điểm. Đánh giá [...]

Quản Lý Kho

RINGNET - Quản lý xuất nhập hàng hóa Phần mềm xuất nhập kho được phát triển bởi Ringnet, hướng đến sự tối giản, giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng quản lý hàng tồn kho, đơn nhập hàng, đơn xuất hàng, và công nợ một cách hiệu quả. Tính Năng Báo Cáo Quản Lý [...]

TEST POST

OUR PROJECTS Discover the most fascinating projects for our clients All Giải pháp Giải pháp Ảo Hóa Giải pháp Backup và Lưu trữ Giải pháp Bảo Mật Giải pháp Camera Giải pháp Hạ tầng Giải pháp Networking Giải pháp Server Giải pháp Smart E-learning Giải pháp Tổng đài Giải pháp UPS Giải pháp Wireless Giải [...]