• Home

Giải pháp Backup và Lưu trữ

Khó khăn và trăn trở của doanh nghiệp

Cho dù là dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp, dữ liệu tài chính, dữ liệu nhân viên, hay thông tin khách hàng… Mỗi ngày, doanh nghiệp của bạn đều phải sử dụng và tạo ra một khối lượng lớn dữ liệu quan trọng. Tất cả những dữ liệu này đều phải được lưu trữ một cách hợp lý để giúp cho doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát, và hơn nữa, lượng dữ liệu này cần phải được bảo mật nghiêm ngặt trước những mối nguy tiềm tàng từ bên ngoài hệ thống doanh nghiệp.  

Do dung lượng dữ liệu gia tăng không ngừng, yêu cầu ngày càng cao về hiệu năng truy xuất, tính ổn định, bảo mật và sự sẵn sàng của dữ liệu, lưu trữ dữ liệu không còn đơn giản là cung cấp các thiết bị lưu trữ dung lượng lớn mà còn bao gồm cả khả năng quản lý, chia sẻ cũng như sao lưu và phục hồi dữ liệu trong mọi trường hợp.

Giải pháp từ Ringnet

Thấu hiểu được những nhu cầu và mong muốn của khách hàng, Ringnet đã kết hợp cùng các đối tác lớn trong lĩnh vực lưu trữ dữ liệu để cung cấp đến bạn, các giải pháp lưu trữ cho mọi nhu cầu và quy mô khác nhau:

  • Các giải pháp NAS: Cho nhu cầu cơ bản, quy mô SMB và Enterprise, phục vụ lưu trữ File Server, hệ thống Camera, các giải pháp Backup…
  • Các giải pháp SAN: Phục vụ cho lưu trữ dữ liệu với quy mô lớn, hệ thống ảo hóa, hệ thống DC…

 

Các đối tác: